Strawberry Creek's Domino A Dreamer

Slike tegninger som jeg har er visstnok veldig bra. Det sier ihvertfall HP
Så min gode mann James, Nå er jeg blitt 4 dager gammel.
Dag 8
   
2 uker gammel
       
       
   
     
3 uker gammel
5 uker gammel